بخش کودکان

Children's section

بخش کودکان

کلیه درمان‌های دندان‌پزشکی کودک اعم از ترمیم پوسیدگی،پالپوتومی(عصب‌کشی)،ارتودنسی پیشگیری،ساخت فضانگه‌دار در این بخش در فضایی مناسب توسط متخصصین برای کودکان انجام میگیرد.

G A L L E R Y

گالری نمونه کارها