بخش ارتودنسی

Department of Orthodontics

بخش ارتودنسی

خدمات این بخش شامل درمان‌های ارتودنسی ثابت و متحرک می‌باشد. ارتودنسی پیشگیری،اصلاح موقعیت نامناسب دندان‌ها،بستن فاصله بین دندانی،اصلاح ناهنجارهای فک دراین بخش توسط متخصصین این رشته انجام میگیرد.

G A L L E R Y

گالری نمونه کارها