درمان ریشه

Root canal treatment

بخش درمان ریشه

درمان ریشه، جراحی ریشه (اپیکوکتومی)، بلیچینگ داخلی از خدمات این بخش میباشد. در بسیاری از موارد حتی پس از اندو(به اصطلاح عصب کشی)،دندان مربوطه دچار کیست، ضایعه یا آبسه شده و نیاز به درمان مجدد پیدا میکند. یکی از عواملی که ممکن است منجر به این امر شود وجود باکتری های مقاوم به درمان در عمق کانال ریشه بوده که در این مرکز با استفاده از لیزرهای دارای عمق نفوذ بالا ضدعفونی کانال انجام میگیرد که تا 70درصد نسبت به روش های معمول (شست‌وشو با مواد شیمیایی) موفقیت بالاتری دارد.

G A L L E R Y

گالری نمونه کارها