دندانپزشکی در کرونا

Corona Pandemic

تمهیدات ما در دوران کرونا

دندانپزشکی در دوران کرونا:

با توجه به طولانی شدن دوران اپیدمی کرونا و ضرورت توجه جدی به بهداشت دهان و دندان در این دوره،انجمن دندانپزشکی آمریکا(ADA) طبق پروتکلی اجازه فعالیت مجدد مطب ها و کلینیک های دندانپزشکی را صادر کرد. وزارت بهداشت نیز استانداردهای قابل قبولی را در خصوص از سرگیری خدمات دندانپزشکی به صورت اورژانس ارائه کرده و اجازه انجام درمان‌هایelective(اختیاری و غیراورژانس)را در مناطق با وضعیت سفید صادر کرد. از آنجایی که در این روزها سلامت فرد و جامعه و همچنین تقویت سیستم ایمنی در تمامی زمینه‌ها مدنظر میباشد،سلامت دهان و دندان هم از این قاعده مستثنا نبوده و لازم است که تحت نظر درمانگر مورد اهمیت واقع شود. اما مراجعه به دندانپزشکی در این شرایط جزو اعمال با ریسک بالا بوده و دندانپزشکان و پرسنل آنها نیز جزو مشاغل آسیب‌پذیر محسوب میشوند.
به همین علت خود دندانپزشکان در معرض خطر بیشتری برای ابتلا بوده و نیازمند پیشگیری و مراقبت بیشتری در برابر انتقال ویروس میباشند. ما به منظور کاهش انتقال ویروس کرونا تمامی پروتکل بهداشتی در جهت راحتی و کاهش نگرانی بیماران و مراجعین را فراهم میکنیم، ازقبیل:

_کاهش فواصل زمانی ضدعفونی کردن سطوح و محیط
_اختصاص هر یونیت به افراد ک خانواده در کل روز
_اختصاص یک اتاق مجزا به هربیمار در طول روز به‌طوریکه از ۲۴سعت قبل درمان دیگری در آن اتاق انجام نگرفته باشه.
_نوبت دهی با فاصله به‌طوریکه تداخل حضور بیماران با یکدیگر وجود نداشته باشد.