بخش جراحی

Surgery department

بخش جراحی

در این بخش جراحی دندان عقل،جراحی ایمپلنت،برداشت ضایعات دهانی،جراحی سینوس و…انجام میگیرد

G A L L E R Y

گالری نمونه کارها